Wie ondersteunen deze petitie?

Veel economen, hoogleraren, adviseurs, journalisten en prominenten uit de pensioenwereld zijn het er over eens dat een pensioenstelsel met persoonlijke pensioenpotten (ook) voor Nederland de beste oplossing is. Deze petitie wordt (onder andere) gesteund door:

Het initiatief voor deze petitie is gestart door Sjaak Zonneveld. Sjaak schreef als ICT’er het boek ‘Het Nieuwe Werken aan je pensioen’ (2013). Voor zijn boek verdiepte hij zich in ons pensioenstelsel en ontdekte hij hoe oneerlijk, star en paternalistisch het is. En dat een individueel stelsel veel eerlijker en flexibeler is en beter bij de huidige arbeidsmarkt past. Sindsdien maakt hij zich hard voor een eerlijker en duurzamer pensioenstelsel.

Sinds 2014 is Sjaak betrokken bij BrightPensioen. BrightPensioen is een aanbieder van derde pijler pensioen (lijfrente) die zich richt op zzp’ ers en andere mensen zonder pensioen. Voor alle duidelijkheid: deze petitie gaat over de tweede pijler van ons pensioenstelsel en BrightPensioen heeft hier dan ook geen enkel belang bij.